• Informacje ogólne

Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju

Siedziba PUP w Jastrzbiu Zdroju

Dane kontaktowe PUP Jastrzębie-Zdrój
Adres ul. Pszczyńska 134
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Telefony

+48 32 475 30 12

+48 32 475 28 36 

+48 32 471 44 05

Faks +48 32 471 41 23
E-mail
BIP http://pup.jastrzebiezdroj.ibip.pl/public/
WWW http://www.pupjastrzebie.pl
NIP 633-11-30-969
REGON 276718858

Godziny otwarcia Urzędu:

  • Poniedziałek - Środa 7.30 – 15.00
  • Czwartek 7.30 - 16.00
  • Piątek 7.30 - 14.00

Godziny przyjmowania interesantów:

  • Poniedziałek - Środa 7.30 – 14.30
  • Czwartek 7.30 - 15.30
  • Piątek 7.30 - 13.30

Numer rachunku bankowego dotyczącego wpłat

z tytułu zatrudnienia cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Pszczyńska 134
44-335 Jastrzębie-Zdrój

38 8470 0001 2001 0000 2424 0036

Korespondencja z Urzędem

Uprzejmie informujemy, że PUP Jastrzębie-Zdrój udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego, którego treść jest następująca:
"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.
Utworzono: 2012-08-02 09:38 | Redagował: Paweł Janusz 2020-04-29 17:39
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 73559

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl