• Informacje ogólne

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Refundacja kosztów wyposażania lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Dyrektor Urzędu może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, producentowi rolnemu, niepublicznemu przedszkolu lub niepublicznej szkole koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego do wysokości 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, producent rolny, niepubliczne przedszkole lub niepubliczna szkoła zainteresowani otrzymaniem refundacji:

  • zapoznaje się z Regulaminem w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla  skierowanego bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, 

  • składa wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w kancelarii tut. Urzędu.

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy - oznacza to zorganizowanie stanowiska pracy poprzez zakup sprzętu, maszyn, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek rozpatrzony zostaje w terminie do 30 dni od daty jego złożenia. 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, w celu otrzymania refundacji, wnioskodawca zobowiązany jest do:

  • zawarcia z Dyrektorem Urzędu umowy i jej zabezpieczenia,
  • dokonania i rozliczenia (udokumentowania) zakupów wyposażenia wskazanego w umowie,
  • zatrudnienia  skierowanej przez Urząd na rozmowę kwalifikacyjną  osoby bezrobotnej.

 Urząd po potwierdzeniu prawidłowości w/w elementów wypłaca refundację na konto wnioskodawcy z którym zawarto umowę.

W przypadku wywiązania się ze wszystkich zawartych w umowie zobowiązań refundacja nie podlega zwrotowi.

Szczegółowo warunki otrzymania refundacji określa Regulamin w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju

 

Zapoznaj się również z ofertą  POŻYCZEK NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Pok. 20 – II piętro tel. +48 32 475 30 12 wew. 35

Kategoria: Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy [ 7 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik w formacie PDF Regulamin w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z kryteriami oceny wniosku. 29-01-20 07:50 313.77KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 313.77KB) pobierz
plik w formacie DOCX Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 29-01-20 07:49 91.06KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 91.06KB) pobierz
plik w formacie DOCX Rozliczenie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 28-02-20 12:19 28.28KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 28.28KB) pobierz
plik w formacie DOC Oświadczenie dotyczące utrzymania stanowiska pracy 05-03-18 11:03 39.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 39.5KB) pobierz
plik w formacie PDF Zaświadczenie o dochodach poręczyciela (po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku) 22-01-15 08:21 74.04KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 74.04KB) pobierz
plik w formacie PDF Dyspozycja blokady środków ( po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku) 09-01-19 13:02 151.64KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 151.64KB) pobierz
plik w formacie PDF Deklaracja pochodzenia sprzętu 09-01-19 13:04 121.36KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 121.36KB) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 08:56 | Redagował: Ilona Siwiec 2017-02-27 09:24
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6606

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl