• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Tarcza antykryzysowa

Nabór wniosków- Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej oraz jej jednostki organizacyjnej (art.15zze2)

Adresaci:
pracodawcy
Data od:
2020-06-29

NABÓR WNIOSKÓW

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej oraz jej jednostki organizacyjnej (art.15zze2)

Nabór wniosków: od 29 czerwca 2020r.

Wnioski złożone przed dniem ogłoszenia naboru nie będą podlegały rozpatrzeniu

Zasady ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej

Kompletny zestaw dokumentów zawiera:

  • Wniosek
  • Umowa (Dokumenty składane w wersji papierowej muszą zawierać 2 egzemplarze podpisanej umowy )
  • Formularz pomocy publicznej
  • plik o nazwie Kalkulator dofinansowania do wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne - Załącznik Nr 2 do wniosku.

Wniosek wraz z umową można składać:

  • poprzez platformę Praca.gov.pl;
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej,
    (na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju ul. Pszczyńska 134, 44-335 Jastrzębie-Zdrój)
  • do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do Urzędu

Rekomendujemy składanie wniosków w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy Praca.gov.pl link otworzy się w nowym oknie


Szczegółowe informacje - tel. 32 4753012 wew. 34

powrót do listy
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6286

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl