• Propozycje urzędu
 • Informacje ogólne

Tarcza antykryzysowa

Nabór wniosków- Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda)

Adresaci:
pracodawcy
Data od:
2020-06-29

NABÓR WNIOSKÓW

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda)

Nabór wniosków: od 29 czerwca 2020r.

Wnioski złożone przed dniem ogłoszenia naboru nie będą podlegały rozpatrzeniu

Zasady ubiegania się o środki z Funduszu Pracy na uzyskanie pożyczki dla organizacji pozarządowej

Kompletny zestaw dokumentów zawiera:

 • Wniosek
 • Umowa (Dokumenty składane w wersji papierowej muszą zawierać 2 egzemplarze podpisanej umowy pożyczki.)
 • Formularzlink otworzy się w nowym oknie informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

Wniosek wraz z umową można składać:

 • poprzez platformę Praca.gov.pl;
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  (na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju ul. Pszczyńska 134, 44-335 Jastrzębie-Zdrój)
 • do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do Urzędu.

Rekomendujemy składanie wniosków w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy Praca.gov.pl 

Warto przeczytać:

WAŻNE!

 • o pożyczkę mogą ubiegać się organizacje pozarządowe  i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
  Działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dni: 29 lutego 2020 r. lub 31 marca 2020 r. oraz w dniu składania wniosku;
 • wniosek o pożyczkę organizacja składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę;
 • pożyczka udzielana jest do wysokości 5.000 zł, jednak nie może przekroczyć 10 % przychodów w poprzednim roku bilansowym; przychód organizacji w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100.000 zł;

 

Szczegółowe informacje - tel. 32 4753012 wew. 35

powrót do listy
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6283

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl