• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Tarcza antykryzysowa

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy

Adresaci:
pracodawcy
Data od:
2020-04-02

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE POŻYCZKI NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MIKROPRZEDSIĘBIORCYPowiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju  informuje o naborze wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiroców stanowi wsparcie umożliwiające pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.O pożyczkę mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. 
Pożyczka udzielana będzie jednorazowo, do kwoty 5 tysięcy zł, ze stałym oprocentowaniem w skali roku, które wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
Rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy.
Na wniosek mikroprzedsiębiorcy pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia będzie prowadził działalność gospodarczą.
 

Nabór wniosków od dnia   2 kwietnia 2020 r.

Komplet dokumentów stanowi wniosek i umowa oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19".

Wniosek wraz z umową można składać:

  •        poprzez platformę Praca.gov.pl,  - zachęcamy do wyboru tej formy 
  •        za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  •       do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do Urzędu.

Dokumenty składane w wersji papierowej muszą zawierać 2 egzemplarze podpisanej umowy pożyczki.

Wnioski niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone w innej formie pozostają bez ropatrzenia.

Szczegółowe informacje - tel. 32 4753012 wew. 35

Więcej informacji oraz druki:

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

powrót do listy
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2730

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl