• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Tarcza antykryzysowa

Nabór wniosków-Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

Adresaci:
pracodawcy
Data od:
2020-06-16

NABÓR WNIOSKÓW 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

Nabór wniosków:  16 czerwca 2020r.

(wnioski niekompletne, nieprawidłowo wypełnione i złożone w innej formie lub poza terminem naboru nie będą rozpatrywane)

Wniosek  można składać:

1. Poprzez platformę Praca.gov.pl,link otworzy się w nowym oknie. Wypełniając wniosek elektronicznie należy zwrócić uwagę na konieczność załączenia niezbędnych dokumentów w formie elektronicznej (bez konieczności uprzedniego drukowania, podpisywania i skanowania).

Pakiet wymaganych dokumentów:

  • Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych,
  • Umowa o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych wraz z klauzulą informacjyjną dot. przetwarzania danych osobowych,
  • Oświadczenie przedsiębiorcy o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową wraz z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych,  
  • Formularza pomocy publicznej,

Rekomendujemy składanie wniosków w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy Praca.gov.pl link otworzy się w nowym oknie

2. Za pośrednictwem Poczty Polskiej lub do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do Urzędu.

Pakiet wymaganych dokumentów w postaci papierowej zawiera:

  • Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych (wypełnione wszystkie wymagane rubryki, podpisany przez uprawnioną do tego osobę),
  •  2 egzemplarze podpisanej umowy o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych wraz z klauzulą informacjyjną dot. przetwarzania danych osobowych,
  • Oświadczenie przedsiębiorcy o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową wraz z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych,
  • Wypełniony, podpisany formularz pomocy publicznej.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania:

Strona wsparcia:

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

  Szczegółowe informacje - tel. 32 4753012 wew. 34

powrót do listy
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 8362

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl