PUP Jastrzębie-Zdrój
http://nd.pupjastrzebie.pl/formy_aktywizacji/tarcza/225.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Nabór wniosków-Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

Adresaci:
pracodawcy
Data od:
2020-06-16

NABÓR WNIOSKÓW

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącym  osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników, prowadzącą działalność gospodarczą, która podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej

w terminie: od 16 czerwca 2020r.

(wnioski złożone poza terminem naboru nie będą rozpatrywane)

Zasady dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych, niezatrudniających pracownikówlink otworzy się w nowym oknie

Wniosek  można składać:

1. Poprzez platformę Praca.gov.pl,link otworzy się w nowym oknie. Wypełniając wniosek elektronicznie należy zwrócić uwagę na konieczność załączenia niezbędnych dokumentów w formie elektronicznej (bez konieczności uprzedniego drukowania, podpisywania i skanowania).

Pakiet wymaganych dokumentów:

  •  Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
  •  umowa o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wraz klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych,
  •  Formularza pomocy publicznej wraz klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

Rekomendujemy składanie wniosków w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy Praca.gov.pl link otworzy się w nowym oknie

2. Za pośrednictwem Poczty Polskiej lub do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do Urzędu.

Pakiet wymaganych dokumentów w postaci papierowej zawiera:

  • Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (wypełnione wszystkie wymagane rubryki, podpisany przez uprawnioną do tego osobę),
  • 2 egzemplarze podpisanej przez uprawnioną do tego osobę umowy o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wraz klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych,
  • Wypełniony, podpisany formularz pomocy publicznej wraz klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

Komplet dokumentów do pobrania: Umowa i dokumentylink otworzy się w nowym oknie


Wnioski niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone w innej formie pozostaną bez rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje - tel. 32 4753012 wew. 35

powrót do listy