• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Prace interwencyjne

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych ( forma archiwalna )

Adresaci:
bezrobotni, pracodawcy
Data od:
2019-07-03
Data do:
2019-09-05

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju ogłasza nabór wniosków

o zawarcie umowy o  organizację prac interwencyjnych

Nabór prowadzony będzie w terminie od  03.07.2019 do odwołania

Prace interwencyjne realizowane będą w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 ( Poddziałanie 7.1.2).

W ramach realizowanego projektu mogą być kierowane osoby zarejestrowane w tut. Urzędzie jako bezrobotne, będące jednocześnie w wieku 30 lat i więcej, które posiadają niskie kwalifikacje oraz znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  • Kobiety
  • w wieku 50 lat i więcej
  • z niepełnosprawnościami;
  • długotrwale bezrobotne;
  • o niskich kwalifikacjach;

tak aby zrealizować założenia projektu, które zobowiązują tut. Urząd do uczestnictwa w projekcie określonej liczby osób posiadających w/w cechy.

Wniosek o organizację prac interwencyjnych

Regulamin w sprawie organizowania prac interwencyjnych

Szczegółowe informacje - pok. 20 (II p.), tel. 32 4753012 wew. 34

powrót do listy
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 46315

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl