• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Wsparcie w starcie

(2020-02-20)

 

W imieniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

zapraszamy do zapoznania się z programem "Pierwszy biznes - Wsprarcie w starcie"

 

Program jest formą wsparcia mającą na celu przeciwdziałanie bezrobociu oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez udzielanie pożyczek na utworzenie stanowiska przy oraz na podjęcie działalności gospodarczej. Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy – to główne cele programu, który na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego.

Program stanowi rozszerzenie form wsparcia ofertowanych przez urzędy pracy skierowanych do osób bezrobotnych, poszukujących pracy i przedsiębiorców tworzących miejsca pracy.

Szczegółowych informacji udzielają pośrednicy finansowi działający na terenie całego kraju wybrani przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Mogą oni zapewnić bezpłatne prezentacje jak i spotkania dotyczące samego Programu. Lista pośredników finansowych dostępna jest pod adresem http://wsparciewstarcie.bgk.pl Dla województwa śląskiego informacji udziela Fundacja Rozwoju Śląska Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1044019

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl