• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

„Specjalista z POWERem!”

(2019-11-26)

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój. Udział w projekcie jest współfinansowany ze środków UE i dla uczestników jest w 100% bezpłatny.

Projekt dotyczy osób:

- Osób w wieku: 18-29 lat;

 - Osób pozostających bez pracy, pracujących na umowę cywilnoprawną lub pracujących na umowę o pracę krótkoterminową;

 - Osób nieuczących się lub posiadających status studenta studiów zaocznych lub wieczorowych;

 - Mieszkańców/mieszkanek województwa śląskiego.

 

Wsparcie/kursy:

- Indywidualne wsparcie psychologa pracy, poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy

- Szkolenia zawodowe zgodnie z ustalonym Indywidualnym Planem Działania np.:

  • 1) Kosmetyczka
  • 2) Pracownik rejaestracji medycznej z elementami sprzedaży.
  • 3) Pracownik księgowości z elementami administracji - biurowej.
  • 4) Pracownik administracji biurowej z kadrami i płacami.
  • 5) Pracownik administracji z obsługą komputera.

- 3 miesięczny płatny staż lub zatrudnienie subsydiowane

 - karierę w prężnie rozwijających się firmach

 - Indywidualne sesje coachingowe z profesjonalnym coachem

 

 Podczas szkoleń gwarantujemy:

- ubezpieczenie NNW;

 - niezbędne materiały szkoleniowe;

 - refundacja zwrotu kosztów dojazdu max 9,60 zł brutto za jeden dzień udziału w szkoleniach zawodowych;

 - wynagrodzenie za udział w szkoleniach 8,69 zł brutto za godzinę udziału w szkoleniach zawodowych;

 - catering;

 - egzaminy zewnętrzne – certyfikat.

 

Uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w płatnym stażu -1304,21 zł brutto/miesiąc lub w zatrudnieniu subsydiowanym max 3 500,00 zł brutto/miesiąc.

 

KONTAKT:

Tel.: +48 32 200 83 14

Mail: biuro@keystone.com.pl

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1044244

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl