• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Wstrzymanie naboru wniosków o doposażenie stanowiska pracy

(2019-09-06)

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju informuje, iż  ze względu  na wyczerpanie limitu środków finasowych z dniem 06.09.2019r. wstrzymuje nabór  wniosków o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego powyżej 30 roku życia w ramach projektu  „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju (IV)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2.

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1201926

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl