• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Badanie sytuacji osób młodych na europejskim rynku pracy

(2019-09-04)

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku realizuje badanie ankietowe,dotyczące sytuacji osób młodych na europejskim rynku pracy. W związku z tym zapraszamy do udziału w tym badaniu osoby w wieku 18-30 lat - bezrobotne, pracujące, studiujące i poszukujące pracy.  Uzyskane wyniki będą pomocne w opracowaniu uniwersalnej metodologii monitorowania sytuacji osób młodych na europejskim rynku pracy, służącej aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej.

Badanie jest anonimowe i realizowane wyłącznie poprzez formularz na stronie internetowej pod adresem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlOFt5xpKEuxtp2f7RAuDAzUgEbH9tftvpp4sYdDjKFH76WA/formResponse

Ankieta jest dostępna w formie formularza on-line do końca września 2019 r.

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1201862

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl