• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Zakończenie naboru wniosków o doposażenie stanowiska pracy

(2019-09-03)

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju informuje, iż  z dniem 04.09.2019r. zamyka nabór  wniosków o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Jastrzębie-Zdrój (IV)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja  Rozwój.

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 949486

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl