• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Projekt wsparcia dla firm w sytuacjach kryzysowych.

(2019-05-27)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza mikro, małych lub średnich przedsiębiorców do zapoznania się i skorzystania z projektu Early Warning Europe. O wsparcie w ramach projektu mogą ubiegać się firmy działające na terenie Polski, które na skutek dynamiki rynku, oddziaływania różnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utraciły sprawność prowadzenia biznesu lub, w opinii przedsiębiorcy, istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju firmy w przyszłości.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/early-warning

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/early-warning

https://ffr.pl/pl/ewe/

lub pod numerem telefonu: 664-316-709.

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1072655

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl