• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Projekt „Praca dla więźniów” - Informacja dla przedsiębiorców.

(2019-05-14)

Projekt „Praca dla więźniów”.

Informacja dla przedsiębiorców.

Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że w ramach programu „Praca dla więźniów” planowana jest na terenie zakładu budowa hali produkcyjnej o powierzchni 1200 m2.

W związku z przedsięwzięciem Zakład Karny zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do podjęcia współpracy skutkującej dostosowaniem warunków zabudowy hali w zakresie realizowanej działalności produkcyjnej z jednoczesną możliwością zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Program aktywizacji zawodowej osób skazanych to nowe możliwości, korzyści wizerunkowe oraz ekonomiczne dla potencjalnego przedsiębiorcy. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w ramach programu przedsiębiorca może starać się o zwrot 35% kosztów związanych z wynagrodzeniem osadzonych. Z uwagi na wagę i zakres planowanej inwestycji, Zakład Karny prosi o zgłaszanie ewentualnych ofert do dnia 15.07.2019 r.

Szczegółowe informacje:

Pawel.Wcislo@sw.gov.pl, tel. 32 47 59 255

Anita.Jankowska@sw.gov.pl, tel. 32 47 59 264

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 949523

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl