• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

(2019-05-14)

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju

informuje, iż w okresie od  27.05.2019 r. do 31.05.2019 r.

ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

dla kobiet bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie.

Obecnie dysponujemy środkami z dwóch źródeł, tj.

  • Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju (IV)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2.

oraz

  • Program Regionalny.
 

 Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować wynosi 20 000 zł.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe z obu programów informujemy, iż dotację otrzymają wnioskodawcy, których wnioski uzyskały najwyższą ilość punktów.

Osoby bezrobotne zainteresowane otrzymaniem jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności prosimy o kontakt  z Doradcami klienta przed złożeniem wniosku.

Szczegółowe informacje - pok. 20 (II p.), tel. 32 4753012 wew. 35

Wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Regulamin w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z kryteriami oceny wniosku


Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 949482

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl