• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Informacja o kolejnym naborze wniosków o przyznanie środków z KFS

(2020-07-22)

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że będzie realizował  kolejny nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego dla pracodawców i pracowników, zgodnie z priorytetami wskazanymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:.

 Informujemy, że pozostała do dyspozycji kwota wynosi 53.000,00 zł.

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2020

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
  3. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  4. wsparcie kształcenia  ustawicznego  w  związku  z  rozwojem  w  firmach  technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
  5. wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
  6. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
  7. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

 

 Termin naboru wniosków: od 13.08.2020 r. do 13.08.2020 r.

 

Elementy brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków:

1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

2)  zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

7)  możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

Jednocześnie informujemy, że dofinansowanie przypadające na jednego mikroprzedsiębiorcę wynosi maksymalnie 20.000 zł, w przypadku pozostałych pracodawców kwota maksymalna wynosi 30.000 zł.

 

Regulamin oraz druk wniosku  do pobrania poniżej lub w zakładce "Dla pracodawców i przedsiębiorców" - "Dokumenty do pobrania".

Kategoria: Powiązane pliki [ 11 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik w formacie XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 10-01-20 09:36 135KB pobierz plik w formacie XLS (rozmiar: 135KB) pobierz
plik w formacie PDF Karta oceny wniosku 10-01-20 09:38 92.26KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 92.26KB) pobierz
plik w formacie PDF Priorytet 3 ZAWODY DEFICYTOWE W M. JASTRZĘBIE ZDRÓJ ORAZ WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WG BAROMETRU ZAWODÓW 10-01-20 09:50 33.11KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 33.11KB) pobierz
plik w formacie PDF Priorytety_wydatkowania_KFS_w_2020_r.pdf 10-01-20 09:38 112.72KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 112.72KB) pobierz
plik w formacie PDF Regulamin przyznawania środków z KFS 10-01-20 09:38 97.94KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 97.94KB) pobierz
plik w formacie PDF Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020 10-01-20 09:35 1.76MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 1.76MB) pobierz
plik w formacie DOCX Wniosek o sfinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS 2020.docx 10-01-20 09:35 76.86KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 76.86KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o sfinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS 2020.pdf 10-01-20 09:35 134.83KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 134.83KB) pobierz
plik w formacie DOCX Załącznik nr 1 do wniosku.docx 10-01-20 09:36 37.62KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 37.62KB) pobierz
plik w formacie DOCX Załącznik nr 2 do wniosku.docx 10-01-20 09:40 37.41KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 37.41KB) pobierz
plik w formacie DOCX Załącznik nr 3 do wniosku.docx 10-01-20 09:40 36.67KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 36.67KB) pobierz
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1201964

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl