• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Nabór wniosków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

(2020-07-06)

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu - Zdroju informuje, iż w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór wniosków o jednorazowe środki dla osoby niepełnosprawnej na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie  spółdzielni socjalnej.

Termin naboru od 13.07.2020 r. do 22.07.2020 r.

Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować wynosi 25 000 zł.

Osoby niepełnosprawne  zainteresowane otrzymaniem środków na rozpoczęcie działalności przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt  z Doradcami klienta tel. 32 4753012.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe jednorazowe środki otrzymają w pierwszej kolejności wnioskodawcy,  których wnioski uzyskały najwyższą ilość punktów.

Wn-O Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności

 Informacja dodatkowa do wniosku Wn-O

Regulamin

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1202016

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl