• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Umorzenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców- zmiana ustawy!

(2020-08-26)

W związku ze zmianami w  art. 15 zzd ust. 7 ustawy „COVID-19" pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Umorzenie pożyczki nastąpi z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie.

Jednocześnie informujemy, że zmiana ta nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do zawartych umów. Umowy  zawarte lub podpisane przez przedsiębiorców wraz z wnioskiem o przyznanie pożyczki przed wejściem w życie niniejszej ustawy ulegają zmianie z mocy prawa.

Środki pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

 

 

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1667655

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl