• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Staż

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu - PFRON

Adresaci:
bezrobotni i poszukujący pracy
Data od:
2020-06-22

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu - Zdroju

informuje, iż w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od 22.06.2020 r. przyjmowane będą  wnioski  o zorganizowanie stażu.

Nabór zakończy się z chwilą wyczerpania środków.

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Regulamin organizowania staży dla osób bezrobotnych

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu

 32 47 53 012 wew. 33

(wnioski niekompletne, nieprawidłowo wypełnione i złożone w innej formie lub poza terminem naboru nie będą rozpatrywane)

W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 prosimy o składanie wniosków za pośrednictwem Poczty Polskiej lub skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do urzędu.

W sprawach wyjątkowych i skomplikowanych, możliwy jest kontakt osobisty z pracownikiem urzędu po uprzednim umówieniu wizyty.

powrót do listy
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 112387

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl