• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Staż

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu

Adresaci:
bezrobotni, pracodawcy
Data od:
2020-06-22
Data do:
2020-07-06

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu –Zdroju

ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy  o  zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych.

Termin naboru: 22.06.2020 r. – 06.07.2020 r.

W pierwszej kolejności staże będą organizowane u wnioskodawców, którzy deklarują  zatrudnienie osób bezrobotnych po zakończonym stażu na podstawie umowy o pracę  w pełnym wymiarze czasu pracy, na  nieprzerwany okres co najmniej 30 dni (dopuszcza się możliwość zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy). 

 

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Regulamin organizowania staży dla osób bezrobotnych

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu:

32 47 53 012 wew. 33

(wnioski niekompletne, nieprawidłowo wypełnione i złożone w innej formie lub poza terminem naboru nie będą rozpatrywane)

W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 prosimy o składanie wniosków za pośrednictwem Poczty Polskiej lub skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do urzędu.

W sprawach wyjątkowych i skomplikowanych, możliwy jest kontakt osobisty z pracownikiem urzędu po uprzednim umówieniu wizyty.

powrót do listy
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 101916

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl