• Informacje ogólne

Poradnictwo zawodowe indywidualne

Poradnictwo zawodowe  polega na udzieleniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz
w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowaniu
do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy.

Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:

 • dostępności
 • dobrowolności
 • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia
 • bezpłatności
 • poufności i ochrony danych.

Skontaktuj się z doradcą zawodowym, gdy

oczekujesz pomocy w:

 • podjęciu decyzji o wyborze zawodu,
 • podjęciu decyzji o zmianie zawodu,
 • określeniu zainteresowań i predyspozycji zawodowych,
 • przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej,

poszukujesz informacji na temat:

 • zadań i czynności wykonywanych w danym zawodzie,
 • instytucji kształcących w danym zawodzie,
 • możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • szans zatrudnienia w poszczególnych zawodach na lokalnym rynku pracy,
 • pozyskania środków na otwarcie własnej działalności gospodarczej,

chcesz się dowiedzieć:

 • jak skutecznie szukać pracy,
 • jak sporządzać dokumenty niezbędne przy poszukiwaniu pracy (życiorys zawodowy – CV, list motywacyjny, własna oferta),
 • jakie wymagania stawiają pracodawcy kandydatom do pracy.

Szczegółowe informacje:

 

Organizacja Obsługi Klienta

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Telefon

Stanowisko nr 1 – parter

B, Pe, Pę

Michalina Koczor

Pośrednik Pracy –
Doradca Klienta

32 475 30 12

wew.14

Stanowisko nr 2– parter

C,Ć,D

Agnieszka Ćwiąkała

Pośrednik Pracy -
 Doradca Klienta

 

32 475 30 12

wew.14

Stanowisko nr 3 – parter

E,Ko-Kż

Agnieszka Kocoń

Pośrednik Pracy -
 Doradca Klienta

32 475 30 12
wew.15

Stanowisko nr 4 – parter

 F,L,N,O

Maria Strzałkowska-Englender

Doradca Zawodowy -
 Doradca Klienta

32 475 30 12
 wew.15

Stanowisko nr 5 – parter

T,Wą - Wż,V

Urszula Menclikowska-Niezgoda

Doradca Zawodowy -
 Doradca Klienta

32 475 30 12
 wew.15

Stanowisko nr 6 – I piętro

G,H,I

Natalia Szerewicz

Pośrednik Pracy -
 Doradca Klienta

32 475 30 12
wew.28

stanowisko nr 7 – I piętro

J,K-Kn

Jolanta Dębicka-Chudy

Pośrednik Pracy -
 Doradca Klienta

32 475 30 12

wew.28

Stanowisko nr 8 – I piętro

 M (bez Mi)

Monika Kudzia

Doradca Zawodowy -
 Doradca Klienta

32 475 30 12
 wew.29

Stanowisko nr 9 – I piętro

S-Sy

Wioleta Piwońska

Doradca Zawodowy –
Doradca Klienta

32 475 30 12

wew.30

Stanowisko nr 6– I piętro

Pl, Pł,Sz, R,Y,Zb-Zż, Ź

Grażyna Dora

Pośrednik Pracy-
 Doradca Klienta

32 475 30 12
wew.28

Stanowisko nr 12,

ul. 1 Maja 45

A, I, Ł, Mi, Pu, Ś, U, Za, Zą, Ż

Agnieszka Stopyra

Doradca Zawodowy - 

Doradca Klienta

32 434 10 08 

 

Stanowisko nr 12, 

ul. 1 Maja 45

H, Pi, Po, Pr, Ps, Pt, Py, Wa

 

 Joanna Świtała  

Doradca Zawodowy - 

Doradca Klienta

 32 434 10 08 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 674 z późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy  (Dz. U.  Poz. 667, z dnia 22 maja 2014 r.)


Utworzono: 2014-06-25 13:39 | Redagował: Barbara Milewska 2016-03-30 07:48
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6316

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl