• Informacje ogólne

Zasady i terminarz wypłacania świadczeń

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2009r. nr 136 poz. 1118) Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju informuje, iż:

  • Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest stosownie do art. 72 ust. 10 ustawy w terminach ustalonych przez Powiatowy Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.
  • Stypendium i dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu, za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez Powiatowy Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.

Wypłaty zasiłków dla bezrobotnych i stypendium wypłacane będą tylko w wyznaczonych dniach zgodnie z obowiązującym harmonogramem znajdującym się w kalendarium wydarzeń.

W przypadku nie pobrania zasiłku/stypendium/dodatku aktywizacyjnego w wyznaczonym dniu wypłata następuje w dodatkowo wyznaczonym dniu podanym w kalendarium wydarzeń lub w następnym miesiącu również zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Harmonogram wypłat zasiłków:

Miesiąc kwiecień 2020

14, 15, 16, 17 kwietnia

Miesiąc maj 2020

11, 12, 13, 14, 15 maj

Miesiąc czerwiec 2020

12, 15, 16, 17, 18 czerwiec

Miesiąc lipiec 2020

  13, 14, 15, 16, 17 lipiec

Miesiąc sierpień 2020

11, 12, 13, 14, 17 sierpień

Miesiąc wrzesień 2020

11, 14, 15, 16, 17 wrzesień

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
       
       
Utworzono: 2012-08-02 10:29 | Redagował: Andrzej Szostek 2020-07-01 18:06
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 10164

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl