• Informacje ogólne

Zasady i terminarz wypłacania świadczeń

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2009r. nr 136 poz. 1118) Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju informuje, iż:

  • Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest stosownie do art. 72 ust. 10 ustawy w terminach ustalonych przez Powiatowy Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.
  • Stypendium i dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu, za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez Powiatowy Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.

Wypłaty zasiłków dla bezrobotnych i stypendium wypłacane będą tylko w wyznaczonych dniach zgodnie z obowiązującym harmonogramem znajdującym się w kalendarium wydarzeń.

W przypadku nie pobrania zasiłku/stypendium/dodatku aktywizacyjnego w wyznaczonym dniu wypłata następuje w dodatkowo wyznaczonym dniu podanym w kalendarium wydarzeń lub w następnym miesiącu również zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Harmonogram wypłat zasiłków:

 

 Miesiąc październik 2019

11, 14, 15, 16, 17 październik

Miesiąc listopad 2019

12, 13, 14, 15 listopad

Miesiąc grudzień 2019

11, 12, 13, 16, 17 grudzień

Miesiąc styczeń 2020

13, 14, 15, 16, 17 styczeń

Miesiąc luty 2020

11, 12, 13, 14, 17 luty

Miesiąc marzec 2020

11, 12, 13, 16, 17 marzec

 

 

 

 

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
       
       
Utworzono: 2012-08-02 10:29 | Redagował: Andrzej Szostek 2020-01-10 11:26
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 8868

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl