• Informacje ogólne

Rejestracja bezrobotnych

Rejestracja jest osobistą formą zgłoszenia się bezrobotnego lub poszukującego pracy do powiatowego urzędu pracy i jest podstawową usługą świadczenia przez powiatowe urzędy pracy, która dokonana jest na wniosek osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy po przedstawieniu dokumentów niezbędnych do ustalenia ich statusu i uprawnień. Rejestracja rozpoczyna również proces aktywizacji zawodowej lub poszukującej pracy. Celem rejestracji przez pracownika publicznych służb zatrudnienia jest gromadzenie danych osobowych (poziom wykształcenia, staż pracy, dodatkowe kwalifikacje itp.) i tworzenie bazy ewidencyjnej zasobów ludzkich powiatowego rynku pracy oraz ustalenie uprawnień oraz obsługi świadczeń bezrobotnych i innych uprawnionych.

Prawa, obowiązki oraz uprawnienia osoby rejestrujacej się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju jako bezrobotnej lub poszukującej pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.) oraz poniższe rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 1299)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1189)

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Beata Duraj  specjalista d/s rejestracji  +48 32 4753012 wew. 16, 17  
 Małgorzata Żulewska  specjalista d/s rejestracji  +48 32 4753012 wew. 18  
 Aneta Olecka  specjalista d/s rejestracji  +48 32 4753012 wew. 16, 17  
Utworzono: 2012-08-02 09:11 | Redagował: Mariusz Wacławiec 2019-08-09 11:24
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 12663

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl