• Informacje ogólne

Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy

Prawa, obowiązki oraz uprawnienia osoby rejestrujacej się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju jako bezrobotnej lub poszukującej pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.) oraz poniższe rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 1299)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 136, poz. 1118 z późn. zm.)

 

 

 

Utworzono: 2012-08-02 09:44 | Redagował: Mariusz Wacławiec 2019-08-09 11:40
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6215

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl