• Informacje ogólne

Dokumenty do pobrania

Kategoria: Bezrobotny [ 23 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik w formacie PDF wniosek o dokonanie rejestracji 15-04-20 18:06 138.08KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 138.08KB) pobierz
plik w formacie DOCX wniosek o dokonanie rejestracji 15-04-20 18:05 36.07KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 36.07KB) pobierz
plik w formacie PDF informacja do wniosku o dokonanie rejestracji 15-04-20 18:06 126.5KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 126.5KB) pobierz
plik w formacie DOCX informacja do wniosku o dokonanie rejestracji 15-04-20 18:06 31.44KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 31.44KB) pobierz
plik w formacie PDF Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych - ulotka informująca.pdf 02-02-15 12:50 240.54KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 240.54KB) pobierz
plik w formacie PDF wniosek o wydanie zaświadczenia 15-01-20 12:57 107.77KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 107.77KB) pobierz
plik w formacie DOC wniosek o wydanie zaświadczenia 15-01-20 13:02 49KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 49KB) pobierz
plik w formacie DOC zawiadomienie o braku gotowości do podjęcia zatrudnienia 15-01-20 13:02 29.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 29.5KB) pobierz
plik w formacie PDF zawiadomienie o braku gotowości do podjęcia zatrudnienia 15-01-20 13:02 58.86KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 58.86KB) pobierz
plik w formacie DOC wniosek o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 15-01-20 13:02 87KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 87KB) pobierz
plik w formacie PDF wniosek o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 15-01-20 13:03 211.53KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 211.53KB) pobierz
plik w formacie DOC wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego 11-12-19 09:36 63.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 63.5KB) pobierz
plik w formacie PDF wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego 11-12-19 09:37 63.29KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 63.29KB) pobierz
plik w formacie DOC bezrobotny wniosek o wyrejestrowanie 29-04-20 17:41 35KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 35KB) pobierz
plik w formacie PDF bezrobotny wniosek o wyrejestrowanie 29-04-20 17:41 68.75KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 68.75KB) pobierz
plik w formacie DOC poszukujący pracy rezygnacja z usług PUP 15-01-20 13:03 27.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 27.5KB) pobierz
plik w formacie PDF poszukujący pracy rezygnacja z usług PUP 15-01-20 13:04 61.37KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 61.37KB) pobierz
plik w formacie DOCX Oświadczenie dla osób bezrobotnych ubiegających się o zasiłek po pracy za granicą 25-03-20 08:17 15.58KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 15.58KB) pobierz
plik w formacie DOC Oświadczenie dla osób bezrobotnych ubiegających się o zasiłek po pracy za granicą 25-03-20 08:17 31KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 31KB) pobierz
plik w formacie PDF Oświadczenie dla osób bezrobotnych ubiegających się o zasiłek po pracy za granicą 25-03-20 08:17 92.49KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 92.49KB) pobierz
plik w formacie DOCX Oświadczenie dla osób bezrobotnych wnioskujących o rezygnację z zasiłku z tytułu pracy za granicą 25-03-20 08:18 15.03KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 15.03KB) pobierz
plik w formacie DOC Oświadczenie dla osób bezrobotnych wnioskujących o rezygnację z zasiłku z tytułu pracy za granicą 25-03-20 08:18 30KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 30KB) pobierz
plik w formacie PDF Oświadczenie dla osób bezrobotnych wnioskujących o rezygnację z zasiłku z tytułu pracy za granicą 25-03-20 08:18 99.64KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 99.64KB) pobierz
Kategoria: Bon na zasiedlenie [ 3 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik w formacie PDF Regulamin w sprawie przyznawania bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 10-01-19 08:19 159.59KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 159.59KB) pobierz
plik w formacie DOCX wniosek dla bezrobotnego o przyznanie bonu na zasiedlenie 22-05-19 13:54 71.43KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 71.43KB) pobierz
plik w formacie PDF Zaświadczenie o dochodach poręczyciela (po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku) 22-01-15 08:21 74.04KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 74.04KB) pobierz
Kategoria: Bon szkoleniowy [ 5 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik w formacie PDF Regulamin określający możliwości i zasady kierowania bezrobotnych i innych uprawnionych na szkolenia.pdf 29-07-14 14:51 132.84KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 132.84KB) pobierz
plik w formacie PDF Zalacznik nr 6 Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego.pdf 08-09-14 14:39 36.47KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 36.47KB) pobierz
plik w formacie PDF Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia 29-06-16 12:50 37.69KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 37.69KB) pobierz
plik w formacie PDF Oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej 29-07-14 14:52 30.64KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 30.64KB) pobierz
plik w formacie PDF Załącznik nr 7 Wniosek zwrot kosztów dojazdu na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego.pdf 28-02-20 09:02 30.63KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 30.63KB) pobierz
Kategoria: Bon zatrudnieniowy [ 3 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik w formacie DOCX Formularz pomocy de minimis 29-09-16 10:36 64.73KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 64.73KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek dla bezrobotnego o przyznanie bonu zatrudnieniowego 05-06-17 08:10 238.2KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 238.2KB) pobierz
plik w formacie DOCX Wniosek dla bezrobotnego o przyznanie bonu zatrudnieniowego 05-06-17 08:10 13.06KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 13.06KB) pobierz
Kategoria: Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności dla osób niepełnosprawnych [ 3 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik w formacie DOC Regulamin w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej wraz z kryteriami oceny wniosku 06-07-20 11:46 156.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 156.5KB) pobierz
plik w formacie PDF Wn-O Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej 15-04-19 12:05 380.76KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 380.76KB) pobierz
plik w formacie DOC Informacja dodatkowa do wniosku Wn-O.doc 06-07-20 11:48 463KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 463KB) pobierz
Kategoria: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej [ 6 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik w formacie PDF Regulamin w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z kryteriami oceny wniosku. 29-01-20 13:12 264.78KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 264.78KB) pobierz
plik w formacie DOCX Wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej 30-01-20 09:38 114.17KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 114.17KB) pobierz
plik w formacie DOC Rozliczenie otrzymanego dofinansowania 29-01-20 10:44 67.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 67.5KB) pobierz
plik w formacie PDF Deklaracja pochodzenia sprzętu 09-01-19 12:35 121.36KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 121.36KB) pobierz
plik w formacie PDF Zaświadczenie o dochodach poręczyciela (po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku) 22-01-15 08:21 74.04KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 74.04KB) pobierz
plik w formacie PDF Dyspozycja blokady środków 09-01-19 12:36 151.32KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 151.32KB) pobierz
Kategoria: Jednorazowe środki na podjęcie działalności w ramach spółdzielni socjalnej [ 2 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik w formacie PDF Regulamin przyznawania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnych oraz kryteria oceny wniosku. 04-03-19 09:00 278.68KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 278.68KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek o przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej/przystąpienie do spółdzielni socjalnej 04-03-19 09:00 618.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 618.5KB) pobierz
Kategoria: Poradnictwo [ 1 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik w formacie PDF Ulotka projektu dla pracowników oświaty.pdf 24-11-14 09:04 1.24MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 1.24MB) pobierz
Kategoria: Prace interwencyjne [ 3 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik w formacie DOCX Regulamin w sprawie organizowania prac interwencyjnych 10-01-20 07:46 36.29KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 36.29KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek o organizację prac interwencyjnych 21-01-20 09:58 332.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 332.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek o refundację 20-09-19 10:36 38.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 38.5KB) pobierz
Kategoria: Przygotowanie zawodowe dorosłych [ 2 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik w formacie PDF Plan PZD 2017 20-03-17 10:54 420.53KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 420.53KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych.doc 20-03-17 10:55 224.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 224.5KB) pobierz
Kategoria: Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną [ 2 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik w formacie PDF Regulamin określający warunki refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 19-02-14 11:36 32.33KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 32.33KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek o dokonanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7oraz opieki nad osobą zależną 19-02-14 11:37 30KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 30KB) pobierz
Kategoria: Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy [ 7 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik w formacie PDF Regulamin w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wraz z kryteriami oceny wniosku. 29-01-20 07:50 313.77KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 313.77KB) pobierz
plik w formacie DOCX Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 29-01-20 07:49 91.06KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 91.06KB) pobierz
plik w formacie DOCX Rozliczenie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 28-02-20 12:19 28.28KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 28.28KB) pobierz
plik w formacie DOC Oświadczenie dotyczące utrzymania stanowiska pracy 05-03-18 11:03 39.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 39.5KB) pobierz
plik w formacie PDF Zaświadczenie o dochodach poręczyciela (po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku) 22-01-15 08:21 74.04KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 74.04KB) pobierz
plik w formacie PDF Dyspozycja blokady środków ( po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku) 09-01-19 13:02 151.64KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 151.64KB) pobierz
plik w formacie PDF Deklaracja pochodzenia sprzętu 09-01-19 13:04 121.36KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 121.36KB) pobierz
Kategoria: Staż [ 7 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik w formacie DOCX Regulamin organizowania staży dla osób bezrobotnych 14-01-20 10:16 31.79KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 31.79KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 14-01-20 10:17 1.01MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 1.01MB) pobierz
plik w formacie DOCX Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 14-01-20 10:22 68.48KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 68.48KB) pobierz
plik w formacie DOCX Kryteria oceny i punktacja dotyczące przyznawania zgody na zwarcie umowy o zorganizowanie stażu 14-01-20 10:22 30.23KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 30.23KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek o dni wolne 14-01-20 10:28 25KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 25KB) pobierz
plik w formacie DOC Opinia 10-01-19 08:52 30.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 30.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Lista obecności 13-03-20 11:52 56KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 56KB) pobierz
Kategoria: Studia podyplomowe [ 5 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik w formacie PDF Regulamin_dofinansowania_koszów_studiów_podyplomowych 08-08-14 08:05 62.95KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 62.95KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych 08-08-14 09:51 38.92KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 38.92KB) pobierz
plik w formacie PDF Zaświadczenie_z_uczelni 05-02-14 11:46 24.54KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 24.54KB) pobierz
plik w formacie PDF Oświadczenie_o_zamiarze_podjęcia_dzialalnosci_gospodarczej 05-02-14 11:46 25.54KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 25.54KB) pobierz
plik w formacie PDF Informacja_pracodawcy_o_możliwości_zatrudnienia 05-02-14 11:48 23.13KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 23.13KB) pobierz
Kategoria: Szkolenia [ 8 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik w formacie PDF Plan szkoleń 2019.pdf 21-01-19 09:58 431.08KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 431.08KB) pobierz
plik w formacie PDF Regulamin określający możliwości i zasady kierowania bezrobotnych i innych uprawnionych na szkolenia.pdf 29-07-14 14:51 132.84KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 132.84KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne/częściowe dofinansowanie kosztów szkolenia 09-07-14 09:48 37.58KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 37.58KB) pobierz
plik w formacie PDF Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia 29-06-16 12:50 37.69KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 37.69KB) pobierz
plik w formacie PDF Oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej 29-07-14 14:52 30.64KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 30.64KB) pobierz
plik w formacie PDF Karta kandydata na szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy 06-08-14 10:15 37.54KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 37.54KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu/licencji 09-07-14 09:50 39.88KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 39.88KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne/częściowe dofinansowanie kosztów szkolenia PFRON 09-07-14 09:52 37.15KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 37.15KB) pobierz
Kategoria: Analiza skuteczności i efektywności [ 6 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik w formacie PDF ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ZA ROK 2015.pdf 01-08-16 12:54 83.53KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 83.53KB) pobierz
plik w formacie PDF Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2014 17-07-15 10:52 621.54KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 621.54KB) pobierz
plik w formacie PDF Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2013 17-07-15 10:51 519KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 519KB) pobierz
plik w formacie PDF Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2012 17-07-15 10:51 451.18KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 451.18KB) pobierz
plik w formacie PDF Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2011 17-07-15 10:50 436.96KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 436.96KB) pobierz
plik w formacie PDF Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010 17-07-15 10:50 363.49KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 363.49KB) pobierz
Kategoria: Wykaz informacji zawodowych grupowych [ 3 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram inf. zaw. grupowych III kwartał_2017.pdf 31-05-17 12:00 344.97KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 344.97KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram inf. zaw. grupowych III kwartał_2017.pdf 31-05-17 11:51 344.97KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 344.97KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram inf. zaw. grupowych III kwartał_2017.pdf 31-05-17 11:43 344.97KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 344.97KB) pobierz
Kategoria: Wykaz porad grupowych prowadzonych w danym roku [ 78 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad I kwartał_2020.pdf 27-12-19 13:31 433.98KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 433.98KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad I kwartał_2020.pdf 27-12-19 13:28 433.98KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 433.98KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad I kwartał_2020.pdf 27-12-19 13:23 433.98KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 433.98KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad IV kwartał_2019.pdf 12-09-19 09:19 453.83KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 453.83KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad IV kwartał_2019.pdf 12-09-19 09:17 453.83KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 453.83KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad IV kwartał_2019.pdf 12-09-19 09:12 453.83KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 453.83KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad III kwartał_2019.pdf 04-07-19 15:02 442.61KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 442.61KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad III kwartał_2019.pdf 04-07-19 14:59 442.61KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 442.61KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad III kwartał_2019.pdf 04-07-19 14:53 442.61KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 442.61KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad II kwartał_2019.pdf 19-04-19 08:22 443.51KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 443.51KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad II kwartał_2019.pdf 19-04-19 08:03 443.51KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 443.51KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad II kwartał_2019.pdf 19-04-19 07:59 443.51KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 443.51KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad II kwartał_2019.pdf 19-04-19 07:56 443.51KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 443.51KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad I kwartał_2019.pdf 28-12-18 12:30 428.36KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 428.36KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad I kwartał_2019.pdf 28-12-18 12:28 428.36KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 428.36KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad I kwartał_2019.pdf 28-12-18 12:25 428.36KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 428.36KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad IV kwartał_2018.pdf 28-09-18 12:51 437.23KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 437.23KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad IV kwartał_2018.pdf 28-09-18 12:34 437.23KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 437.23KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram zajęć III kwartał_2018.pdf 09-07-18 10:04 442.64KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 442.64KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad III kwartał_2018.pdf 09-07-18 09:55 442.64KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 442.64KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad II kwartał_2018.pdf 22-05-18 09:59 438.39KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 438.39KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad II kwartał_2018.pdf 22-05-18 09:56 438.39KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 438.39KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad II kwartał_2018.pdf 22-05-18 09:53 438.39KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 438.39KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad I kwartał_2018.pdf 09-02-18 07:49 438.86KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 438.86KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad I kwartał_2018.pdf 09-02-18 07:50 438.86KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 438.86KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad I kwartał_2018.pdf 09-02-18 07:49 438.86KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 438.86KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad II kwartał_2017.pdf 23-03-17 09:28 219.3KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 219.3KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad II kwartał_2017.pdf 23-03-17 09:25 219.3KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 219.3KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad II kwartał_2017.pdf 23-03-17 09:22 219.3KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 219.3KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad grupowych I kwartał_2017.pdf 29-11-16 08:48 221.13KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 221.13KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad grupowych I kwartał_2017.pdf 29-11-16 08:44 221.13KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 221.13KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad grupowych I kwartał_2017.pdf 29-11-16 08:40 221.13KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 221.13KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad IV kwartał_2016.pdf 06-09-16 14:42 225.24KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 225.24KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad IV kwartał_2016.pdf 06-09-16 14:40 225.24KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 225.24KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad IV kwartał_2016.pdf 06-09-16 14:37 225.24KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 225.24KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad grupowych III kwartał 2016 - korekta.pdf 06-09-16 14:30 238.68KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 238.68KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad grupowych III kwartał 2016 - korekta.pdf 06-09-16 14:27 238.68KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 238.68KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad grupowych III kwartał 2016 - korekta.pdf 06-09-16 14:23 238.68KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 238.68KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram III kwartał_2016.pdf 02-06-16 15:24 236.93KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 236.93KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram III kwartał_2016.pdf 02-06-16 15:19 236.93KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 236.93KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram III kwartał_2016.pdf 02-06-16 15:16 236.93KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 236.93KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad II kwartał_2016 Korekta.pdf 13-05-16 12:18 225.46KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 225.46KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad II kwartał_2016 Korekta.pdf 13-05-16 12:13 225.46KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 225.46KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad II kwartał_2016 Korekta.pdf 13-05-16 12:11 225.46KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 225.46KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad grupowych II kwartał_2016 r..pdf 17-03-16 10:45 224.93KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 224.93KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad grupowych II kwartał_2016 r..pdf 17-03-16 10:41 224.93KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 224.93KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad grupowych II kwartał_2016 r..pdf 17-03-16 10:37 224.93KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 224.93KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad I kwartał_2016.pdf 17-12-15 11:13 323.02KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 323.02KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad I kwartał_2016.pdf 17-12-15 11:10 323.02KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 323.02KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad I kwartał_2016.pdf 17-12-15 11:07 323.02KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 323.02KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram IV kwartał_2015 korekta.pdf 16-10-15 13:30 245.56KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 245.56KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram IV kwartał_2015 korekta.pdf 16-10-15 13:26 245.56KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 245.56KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram IV kwartał_2015 korekta.pdf 16-10-15 13:12 245.56KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 245.56KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad grupowych IV kwartał_2015 r..pdf 15-09-15 12:26 347.36KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 347.36KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad grupowych IV kwartał_2015 r..pdf 15-09-15 12:25 347.36KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 347.36KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad grupowych IV kwartał_2015 r..pdf 15-09-15 12:23 347.36KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 347.36KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad grupowych III kwartał_2015 r. KOREKTA.pdf 15-09-15 11:00 348.38KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 348.38KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad grupowych III kwartał_2015 r. KOREKTA.pdf 15-09-15 10:55 348.38KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 348.38KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad grupowych III kwartał_2015 r. KOREKTA.pdf 15-09-15 10:52 348.38KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 348.38KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad III kwartał_2015.pdf 16-07-15 14:40 340.32KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 340.32KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad III kwartał_2015.pdf 16-07-15 14:38 340.32KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 340.32KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad III kwartał_2015.pdf 16-07-15 14:36 340.32KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 340.32KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad II kwartał_2015 r..pdf 11-03-15 08:23 359.4KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 359.4KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad II kwartał_2015 r..pdf 11-03-15 08:20 359.4KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 359.4KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad II kwartał_2015 r..pdf 11-03-15 08:16 359.4KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 359.4KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad I kwartał_2015 r. 21-11-14 08:05 456.34KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 456.34KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad I kwartał_2015 r. 21-11-14 08:18 456.34KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 456.34KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad grupowych IV kwartał_2014 r. 21-11-14 08:19 240.96KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 240.96KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad grupowych IV kwartał 2014 r. 21-11-14 08:10 240.96KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 240.96KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram zajęć aktywizacyjnych I kwartał_2014 r. 30-09-14 08:12 399KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 399KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram zajęć aktywizacyjnych II kwartał_2014 r. 30-09-14 08:27 405.07KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 405.07KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram zajęć aktywizacyjnych I kwartał_2014 r. 30-09-14 07:55 399KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 399KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram zajęć aktywizacyjnych II kwartał_2014 r. 30-09-14 07:54 405.07KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 405.07KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad grupowych III kwartał_2014.pdf 30-09-14 08:36 63.92KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 63.92KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram porad grupowych III kwartał 2014 30-09-14 08:30 63.92KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 63.92KB) pobierz
plik w formacie DOC Harmonogram zajęć aktywizacyjnych II kwartał_2014 30-09-14 07:49 53.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 53.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Harmonogram zajęć aktywizacyjnych I kwartał_2014 30-09-14 07:50 53KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 53KB) pobierz
plik w formacie PDF Harmonogram zajęć aktywizacyjnych I kwartał_2014 r. 30-09-14 07:48 399KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 399KB) pobierz
Kategoria: Zwrot kosztów przejazdu [ 5 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik w formacie PDF Regulamin zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania 07-03-14 08:31 34.14KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 34.14KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o zwrot kosztów dojazdu 07-03-14 08:32 79.74KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 79.74KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na szkolenie 07-03-14 08:35 34.25KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 34.25KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o zwrot kosztów zakwaterowania 07-03-14 08:34 27.3KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 27.3KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na badania lekarskie lub psychologiczne 07-03-14 08:36 37.39KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 37.39KB) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 10:32
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 17066

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl