• Informacje ogólne

ABC bezrobotnych i poszukujących pracy

Witamy w dziale dla osób bezrobotnych i poszukujacych pracy.

Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 

Informator jest adresowany zarówno do osób, które właśnie zakończyły edukację i dopiero rozpoczynają poszukiwanie pracy oraz tych osób, które już pracowały i utraciły zatrudnienie.
Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju obsługuje nie tylko osoby bezrobotne ale aktywnie wspomaga osoby poszukujące pracy czyli również te, które chcą ją z różnych przyczyn zmienić.

W tym dziale znajdą Państwo podstawowe informacje na temat oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu - Zdroju usług.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o:

Wyjasnienie użytych skrótów w informacjach:

- ustawa : ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1482,  z późn. zm.)

- rozporządzenie I : Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 1299)

- rozporządzenie II :Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1189)

Przetwarzenie danych osobowych

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju informuje, iż w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych przetwarza dane osobowe osób zarejestrowanych w tutejszym urzędzie pracy, które gromadzi w zarejestrowanym zbiorze danych osobowych dla celów wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.).

Informujemy, iż w myśl w/w przepisów Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w siedzibie tutejszego urzędu pracy jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu- Zdroju.

Jednocześnie wskazujemy, iż każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w tut. zbiorze danych przysługuje prawo do ich wglądu.

Utworzono: 2012-08-02 09:08 | Redagował: Mariusz Wacławiec 2019-08-09 11:21
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 55975

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl